Prowadzenie ksiąg

Obsługujemy Klientów stosujących uproszczone i pełne metody ewidencji księgowej tj. Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, Ryczałt Ewidencjonowany oraz pełne księgi rachunkowe.

Elastycznie dostosowujemy formę współpracy do skali prowadzonej działalności i specyficznych wymagań Klientów poprzez:

Prowadzenie ksiąg w Biurze Spółki w Bielsku Białej lub Katowicach w oparciu o posiadane przez nas oprogramowanie: usługa przeznaczona dla firm nie wymagających bieżącego dostępu do dokumentów i prowadzących działalność w mniejszej skali.

Prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta – usługa przeznaczona dla firm monitorujących informacje ekonomiczne w systemie ciągłym, zwykle prowadzących ewidencję obrotu magazynowego, zatrudniających większą liczbę pracowników. W takich przypadkach pracownicy spółki obsługują księgowość bezpośrednio w siedzibie Klienta przy zastosowaniu Jego oprogramowania lub oprogramowania dostarczanego przez Biuro. Obecnie ponad połowa naszych pracowników jest zatrudniona w tym systemie organizacji pracy.

Nadzór księgowy stosowany u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem obowiązków Głównego Księgowego. Działania takie pozwalają na wykorzystanie własnych pracowników z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli.

Bieżące doradztwo księgowe obejmujące między innymi: opracowanie bądź dostosowanie Zakładowego Planu Kont do wymagań Klienta, opiniowanie systemu finansowo-księgowego, ocenę i ustalenie procedur wewnętrznych i kontrolnych, w tym obiegu dokumentów, określenie zapotrzebowania informacyjnego zarządu bądź udziałowców, projektowanie raportów na potrzeby decyzyjne zarządzających i właścicieli.

W procesie obsługi naszych Klientów stosujemy zarówno tradycyjne metody wymiany informacji w formie dokumentacji papierowej, jak i metody oparte w całości o elektroniczny obieg dokumentów.

Oddajemy do dyspozycji naszych klientów dostępne całodobowo poprzez Internet archiwum dokumentów w postaci elektronicznej. Jego podstawową funkcjonalność możemy wzbogacić o przygotowywany na zamówienie system obiegu i akceptacji dokumentów.

Dysponujemy rozwiązaniami pozwalającymi w biurach naszej spółki na szybką digitalizację dokumentów dostarczanych przez Klientów.