Doradztwo ekonomiczno-finansowe

Naszą wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystujemy dla poszerzenia katalogu świadczonych przez nas usług o:

  • Uczestniczenie w procesach wdrażania systemów komputerowych w obszarach rachunkowości, kadr i płac, produkcji oraz sprzedaży;
  • Pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej i asystę w zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych;
  • Obsługę księgową procesów podziału i łączenia podmiotów gospodarczych;
  • Przygotowywanie analiz ekonomicznych i finansowych;
  • Opracowywanie biznesplanów;
  • Opracowywanie planów restrukturyzacji;
  • Wykonywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych;
  • Przygotowywanie wycen przedsiębiorstw.