Obsługa kadrowo-płacowa

 

Nasze usługi w zakresie kadr i płac obejmują między innymi:

  • Pełną obsługę procesu zatrudniania pracowników (przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, kompletowanie i uaktualnianie teczek akt osobowych).
  • Nadzór nad wykonywaniem przepisów w zakresie planowania i dokumentowania czasu pracy (harmonogramy czasu pracy i karty ewidencji czasu pracy).
  • Wydawanie niezbędnych zaświadczeń pracowniczych.
  • Kalkulację wynagrodzeń w oparciu o dostarczane przez Klienta informacje o czasie pracy.
  • Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
  • Pełną obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i PFRON dla przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników i zleceniobiorców.
  • Konsultacje specjalistyczne w zakresie regulaminów pracy i wynagradzania.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych w zakresie zatrudniania cudzoziemców, delegowania pracowników do pracy zagranicą oraz kierowców.